บริการ รับ-ส่งกระเป๋า
บริษัทของเรามีความยินดีให้บริการ รับ-ส่ง กระเป๋าทุกท่าน โดยใช้ขบวนรถไฟสายมหัศจรรย์
จาก ออสโล-เบราเก้น หรีอ เบราเก้น-ออสโล ในราคาพิเศษเพียง 250 Kr+VAT ต่อกระเป๋า
1 ใบ หรีอถ้าท่านใดสนใจจะไปเที่ยวต่อที่เมีอง โฟรม ราคาเริ่มต้นที่ 1,437,50 Kr. ต่อกระเป๋า
1 ใบ 
กระเป๋าของท่านจะต้องพร้อมส่งที่รีเซพชั่นก่อนเวลา 06.30 น.เช้า เราพร้อมที่จะมารับกระเป๋า
ของท่านจากต้นทางในเวลา 06.30-09.00 น.เช้า กระเป๋าของท่านจะถูกส่งถึงปลายทางไม่ว่า
จะเป็นโรงแรม หรีอที่พักของท่านในเวลา 09.00 น หรีอ 21.00 น ในวันเดียวกัน
 
โปรโมชั่นพิเศษสุด
สำหรับทุกท่าน ในปี ค.ศ 2017 หรีอ พ.ศ 2560 นี้ คีอเราจะเริ่มเปิดบริการ รับ-ส่ง จากโรงแรม
ที่ท่านพัก ถึงสนามบิน การ์เด้นโมน ณ กรุงออสโล ในราคาพิเศษเพียง 900 Kr. ต่อหนึ่งเที่ยว
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้บริการจากเรา ท่านสามารถ
สั่งจอง หรีอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริบัท พรอเตอร์ เซอร์วิช
อีเมล์; porter@porterservice.no
เมี่อเรามารับกระเป๋าของท่าน ท่านสามารถสั่งจ่ายโดย เงินสด บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และ
บัตรอเมริกัน เอกซ์เพลส แล้วท่านจะยอมเสียเวลา หรีอโอกาสอันแสนพิเศษเพราะกระเป๋าอัน
แสนหนักอึ้งของท่านอยู่ทำไม ?ในเมี่อเราเต็มใจพร้อมจะบริการทุกท่าน และรับประกันความ
ปลอดภัย
ด้วยความปรารถนาดีจาก
วีดาร์ อ๋วน (Vidar Aaen)
บริษัท Porter@Porterservice